پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره قرارداد خائنانه رژیم ایران با چین

“هم‌میهنانم، همان‌طور که بسیاری از شما می‌دانید، هر روز ادامه تسلط جمهوری اسلامی بر سرنوشت ایران و ایرانی به معنای ضعیف‌تر شدن کشورمان است، و عقب افتادن بیشتر از قافله پیشرفت جهانی. هر روز ادامه حکومت جمهوری اسلامی، برابر است با فساد و فقر بیشتر برای مردم ایران و نابودی فرصتها برای نسلی دیگر. امروز، […]