١٢ فروردین ۵٨ آغاز سیه روزی ملت ایران

١٢فروردین ماه سالروز همه پرسی مبهم و نادرست وازپیش تعین شده ای برای برپائی حکومت اسلامی ولایت فقیه، سیه روزی ملت ایران با بقدرت رسیدن خمينی آخوندی نادان و کینه توز آغاز شد. خمينی١٢ فروردین ۵٨ بنام همه پرسی با یک تقلب بزرگ برای برپائی حکومت اسلامی و سوء استفاده از اراده ملتی که خواستارآزادی… ادامه خواندن ١٢ فروردین ۵٨ آغاز سیه روزی ملت ایران