نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات نمایشی رژیم اشغالگران ایران، از بهرام آبار

بسیاری کنشگران سیاسی – مدنی، هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان و پژوهشگران دراواخر اسفند ماه از کارزار “نه به جمهوری اسلامی” درونمرز پشتیبانی کرده و خواستار قرارگرفتن آن بعنوان پایه ومحور یک “همبستگی ملی” شدند. “نه به جمهوری اسلامی” با فرا رسیدن دوازدهم فروردین‌ ماه، سالگرد برگزاری همه‌پرسی تقلبی جمهوری اسلامی، با توجه به کشتار و سرکوب‌های […]