موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم، از میثم ظهوریان

موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم یکی از مطرح ترین کتاب ها در زمینه ی جامعه شناسی با گرایش سیاسی در دهه های اخیر می باشد. هانتینگتون در این کتاب روند ایجاد و حذف لیبرال دموکراسی در کشورهای جهان را در 3 مقطع تاریخی با عنوان موج های دموکراسی شدن و روند بازگشت به […]