نگذاریم خامنه‌ای خائن وطن فروش، ایران را به چین بفروشد

رسانه های داخلی گزارش دادند که وزیرخارجه چین روز جمعه به تهران آمد و سند همکاری ۲۵ ساله با چین روز شنبه قرار است به امضای طرفین برسد. به گفته ناظران سیاسی، تا آنجایی که به چین بر می‌گردد به لحاظ سیاسی، این چیزی جز بازی با کارت ایران همانند روسها برای امتیازگیری از آمریکا… ادامه خواندن نگذاریم خامنه‌ای خائن وطن فروش، ایران را به چین بفروشد