دیدارشاهزاده رضا پهلوی با رهبران ۵۰ سازمان یهودی آمریکا

شاهزاده رضا پهلوی در گفت‌وگو با رهبران ۵۰ سازمان یهودی آمریکا خواهان افزایش فشار بر جمهوری اسلامی شد شاهزاده رضا پهلوی در جریان دیدار و گفت‌وگو با رهبران ۵۰ سازمان یهودی در آمریکا خواهان افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی و حمایت بین‌المللی از اعتصاب کارگران و اعتراضات مردم ایران شد. شاهزاده رضا پهلوی، روز پنج‌شنبه… ادامه خواندن دیدارشاهزاده رضا پهلوی با رهبران ۵۰ سازمان یهودی آمریکا