شاهزاده رضا پهلوی: جمهوری اسلامی به دنبال جنگ افروزیست؛ فقط ما ایرانیان هستیم که می‌توانیم کشورمان را پس بگیریم و دوباره بسازیم!

– «رژیم به ویژه در شرایط کنونی که بسیار ضعیف و منزوی شده به دنبال جنگ است. آنها از هر بهانه‎ای برای آغاز یک جنگ برای حفظ قدرت خود استفاده خواهند کرد». – «بدترین سناریو جنگ است و به همین خاطر رژیم به دنبال جنگ است». – «ما نباید به هیچ کشور دیگری تکیه کنیم.… ادامه خواندن شاهزاده رضا پهلوی: جمهوری اسلامی به دنبال جنگ افروزیست؛ فقط ما ایرانیان هستیم که می‌توانیم کشورمان را پس بگیریم و دوباره بسازیم!