شاهزاده رضا پهلوی خطاب به بدنه نیروهای نظامی و انتظامی کشور

شاهزاده رضا پهلوی با بیان اینکه «خامنه‌ای مسئول مستقیم خون‌‌های به‌ناحق ریخته‌ خوزستان است»، خطاب به بدنه نیروهای نظامی و انتظامی کشور گفت که حق تیراندازی به روی مردم و جوانان را ندارند و موظفند از هم‌میهن تشنه‌لب خود دفاع کنند. این پیام پس از آن منتشر شد که گزارش‌ها و همچنین ویدیوهای منتشر شده… ادامه خواندن شاهزاده رضا پهلوی خطاب به بدنه نیروهای نظامی و انتظامی کشور