بختیار؛ سرشتی ویژه که قدرش را ندانستیم، از هومان بختیار

“دولت اسلامی تنها در حد شهر قم آزاد است. ما برای آیت الله در شهر قم دیواری خواهیم کشید که او هم در آنجا واتیکان کوچکی داشته باشد” (شاپور بختیار ۱۴ بهمن ۱۳۵۷) در مورد شهامت، بینش سیاسی و صراحت لهجه دکتر شاپور بختیار سخن بسیار رفته است. برای من که از کودکی شاهد ویژگی […]

بنیاد گذار سکولار دمکراسی و لائیسم در ایران، از ناصر کرمی

جناب آقای دکتر اسماعیل نوری علا، ششم آگوست سالگرد ترور دکتر شاپور بختیار ست. ایرانیان راستین و با شناخت و حتّی افکار عمومی جامعهء ایرانی، همراه با پژوهشگران متعهد در عرصه های بین المللی بخوبی میدانند که دکتر شاپور بختیار بنیاد گذار راسیونال و اصلی پروسه تاریخی سکولار دمکراسی و در فاز رادیکال تر آن […]