توافق ۲۵ ساله ایران و چین؛ با و بدون جمهوری اسلامی، فرامرز داور

ایرانیان سال ۱۴۰۰ خورشیدی را با نگرانی از توافقی شروع کردند که «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در هفتمین روز سال نو با همتای چینی خود امضا کرد. توافق همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، فارغ از محتوای آن، از نظر ماهیت قراردادی چه الزامی برای طرفین ایجاد می‌کند؟ از چه مواردی درباره این توافق […]