بیانیه حزب سکولار دمکرات برای تحریم انتخابات فریبکارانه۱۴۰۰

مرتجعین مذهبی مردم ستیز با رژیمی استبدادی، بنام جمهوری اسلامی ایران را اشغال کرده، بادزدیهای کلان ، زیرپا گذاردن موازین حقوق بشری و مدنی، با سرکوب، دستگیری و شکنجه آزادی‌خواهان‌ و دادخواهان، بیش ازبیش احکام بی‌رحمانه زندان، شکنجه واعدام های پنهانی وآشکار، در سراسر ایران به اجرا درمی‌آورد. این رژیم بدرستی  میداند که نه در… ادامه خواندن بیانیه حزب سکولار دمکرات برای تحریم انتخابات فریبکارانه۱۴۰۰