آیا اژدهای چین در حال بلعیدن گربه ایران است؟ دکتر بهرام آبار

در طی دو دهه گذشته چین امتیازات فراوانی به کشورهائی داده تا در پروژه “جاده راه ابریشم” شرکت کنند. اما ایران تنها کشوری است که با تمکین مطلق رژیم آخوندی به پذیرفتن سرسپردگی حقوقی و قضایی یعنی کاپیتولاسیون درمقابل چین تسلیم شده تا چتر حمایت چین را در شورای امنیت سازمان ملل در مقابل “جنگ […]