بیانیه حزب سکولار دمکرات برای تحریم انتخابات فریبکارانه۱۴۰۰

مرتجعین مذهبی مردم ستیز با رژیمی استبدادی، بنام جمهوری اسلامی ایران را اشغال کرده، بادزدیهای کلان ، زیرپا گذاردن موازین حقوق بشری و مدنی، با سرکوب، دستگیری و شکنجه آزادی‌خواهان‌ و دادخواهان، بیش ازبیش احکام بی‌رحمانه زندان، شکنجه واعدام های پنهانی وآشکار، در سراسر ایران به اجرا درمی‌آورد. این رژیم بدرستی  میداند که نه در… ادامه خواندن بیانیه حزب سکولار دمکرات برای تحریم انتخابات فریبکارانه۱۴۰۰

انتخابات تقلبی ملاها، برای تائید تبهکاری آنها

برنامه ها وسیاست های ضد بشری حکومت اسلامی درجامعه ایرانی به بن بست رسیده. ملت ایران عامل اصلی تمام گرفتاریهای خود را شخص علی خامنه ای رهبر فاسد، مستبد و بی بصیرت رژیم میدانند که بمردم تحمیل شده و دربستری ازفساد وتبهکاری بیت او و فرزندانش، مستبدانه ایران فروشی کرده، زندگی مردم را تباه میکنند.… ادامه خواندن انتخابات تقلبی ملاها، برای تائید تبهکاری آنها