” پیمان نوین” نماد پیمان بستن برای نجات و آزادی ایران، دکتر بهرام آبار

Warning: Undefined variable $title in /customers/0/8/f/seculardemocrat.org/httpd.www/wp-content/plugins/add-to-social-bookmarking/ps-add-to-social-bookmarking.php on line 64

دوستان و سروران گرامی؛ نزدیک به سه ماه از پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی پیشگام نجات و آزادی ایران با عنوان پیمان نوین” میگذرد. “پیمان نوین” اکنون نمادی برای همگرایی، همبستگی، همکاری, همیاری، همگامی، هم اندیشی و اتحاد ایرانیان جهت براندازی، برکناری و گذار از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغال گران ایران شده است! در این میان بیانیه ای منتشر میشود که “بیائید به هم بپیوندیم”. آیا این زمینه سازیها دانسته یا ندانسته، درراستای تضعیف همگرایی، همبستگی، همکاری, همیاری، همگامی، هم اندیشی و اتحاد ایرانیان برای براندازی، برکناری و گذار از از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغالگران ایران میباشد؟

هم میهنان ما نمیخواهیم بهم بپیوندیم، ما میخواهیم با هرایده وعقیده ای، با هر گروه، حزب وسازمانی برای نجات وآزادی ایران پیمان ببندیم. سازمان اطلاعات رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغالگران ایران بویژه سازمان اطلاعات سپاه سرکوبگر ایرانیان، تمام نیروهایش را از نظرمالی و نفری، مجهز و بسیج کرده که با ترفند ها، برنامه های گوناگون و مؤثربرای تخریب این نماد همگرایی، همبستگی، همکاری, همیاری، همگامی، هم اندیشی و اتحاد ایرانیان برای براندازی، برکناری و گذار از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغالگران ایران، با انتشار ضد و نقیض ها، فریب ودروغ کاری وموازی سازی به پراکنده کردن نیروهای مخالف و ضد رژیم بپردازد.

ازاینرو پس از نزدیک به سه ماه از انتشار پیمان نوین، هرگونه نوشته ایکه بدون اشاره به پیمان نوین ناگهان منتشر میشود و به یارگیری میپردازد، از نظر ما مشکوک و مردود میباشد.

سازمان اطلاعات رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغالگران ایران باید بداند این بار ما “هواداران پیمان نوین”، با اتکاء به این نماد، اجازه نخواهیم داد که جنبش همگرایی، همبستگی، همکاری, همیاری، همگامی، هم اندیشی و اتحاد ایرانیان برای براندازی، برکناری و گذار از از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغالگران ایران، تخریب، منزوی و فراموش شود.

هم میهنان آزادیخواه و ایران گرای هوشمند ما، به آسیب های موازی سازیها در راستای فرقه گرایی، خود حق بینی، خود محوریها وخودخواهی ها بخوبی واقفند. آنها میدانند؛ این بارپیمان بستن آنها درراستای پیمان نوین ما را به نیرویی قدرتمند تبدیل خواهد کرد که حاکمیت را ازرژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغالگران ایران پس بگیریم و به ملت ایران بسپاریم.

28 دسامبر 2020

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious