سومین مناظره مضحک نامزدهای انتصاباتی رژیم آخوندی

Monazereh

سومین مناظره مضحک نامزدهای انتصاباتی رژیم آخوندی شب گذشته انجام شد. در یک مورد همه آنها اتفاق نظرداشتن که اوضاع کشوربحرانی و خراب است. همه میگفتند وضعیت به این زودیها بهترهم نخواهد شد، مگر اینکه با انتخاب افراد شایسته وفسادستیز با فساد کنونی مبارزه شود. به این ترتیب ترفند و عوام فریبی و در عینحال وعده و وعید های فریبنده ولیکن پوچ و توخالی بویژه همدردی خشک وخالی با دردمندان و تهی دستان نقل مجلس بود.

میگفتند چرا با وجود این همه منابع و ثروت نمیشود کشور را بدرستی اداره کرد؟ میگفتند چون مدیریت درستی نداریم و فساد اداری وضعت را خراب کرده است. میگفتند مهمترین مساله امروز کشور فساداست، فسادیکه در دستگاه های اجرایی مسبب فساد در سایر دستگاه ها میشود. میگفتند باید افراد فسادستیزرا انتخاب کرد که شجاعانه با فساد مبارزه کنند وحق مردم را بدهند. پرسش اینست که چه کسی باید این افراد راانتخاب کند؟ علی خامنه ای، مجلس خبرگان یا شورای نگهبان؟ اینجاست که باغبان بودن آقا بزه یا آقا بزها ( ضرب المثل آلمانی) که جزچریدن و تخریب باغ و بوستان کار دیگری نمیدانند کاملا صدق میکند. مافیای ثروت و قدرت آنچنان در گنداب دزدیها، فساد و درگیری های داخلی افتاده که بجز و عده های پوچ عوامفریبانه چیز دیگری برای مردم ندارد. آنوقت این حکومتگران دزد و تبهکار رژیم ولایت فقیه، در جستجوی افراد فسادستیز و پاک دستند که خرابیهای آنان را جبران کنند.

چندی پیش علی خامنه ای درمانده وار و ملتمسانه میگفت: اگر میخواهید این عظمت و مصونيت باقی بماند، باید در انتخابات شرکت کنید (کدام عظمت؟). میگفت اگر میخواهید آنچه برای اداره و حفظ و منافع ملت (منافع نظام) بصورت فوری و فوتی حضور مردم لازم است. مهم نیست به چه کسی رأی میدهید. مهم این است که همه بیایند و باشند. نشان بدهند که حاضرند از جمهوری اسلامی دفاع کنند.

اما دیروز در حضور سپاهیان و نظامیان مردم را تهدید میکرد و گفت؛ به صورت کسانی که به نتیجه انتخابات اعتراض کنند سیلی خواهد زد. حکومت ولایت فقیه وعلی خامنه ای که مسبب فلاکت مردم ونابودی ایران است برای مردم مصلحت تعیین میکند، بعد تهدید میکند و خط ونشان میکشد. این ها گفتاریک قیم است‌ وشالوده نظریه منحط ولایت‌فقیه و قیم‌گرای اوست. او مردم ایران بویژه جوانانرا نادان، قاصر و محجور میداند وبرای آنها تکلیف تعین میکند، تهدید هم میکند. در صورتیکه اگر مردم امکان انتخابات آزاد داشتند، بخوبی میدانند ومیتوانند خردمندانه افراد خدمتگزار، فسادستیز ومتخصص را برای خیرو مصلحت خودشان انتخاب کنند، تا کشوررا از ورطه نابودی نجات بدهد. اما این نظام تبهکارمایل به این کارنیست. خامنه ای آنرا نمیخواهد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious