خمینی و تروریسم، نوشته دکتر بهرام آبار

terror-paris

یورش هماهنگ تروریست های دولت اسلامی در پاریس به  سالن کنسرت باتاکلان، رستوران کامبوج و استادیوم ملی فرانسه،  نزدیک به ۱6۰ نفر کشته و بسیاری مجروح ازافراد بیگناه بجای گذاشت. تروریست های نتوانستند به داخل استادیوم ملی فرانسه وارد شوند، وگرنه تعداد کشته ها ومجروحین بسیاری افزایش میافت.

بخاطرم آمد که 37 سال پیش در چنین روزهائی خمینی پدرتروریسم خاور میانه در«نوفل لوشاتو»، حومه پاریس در حال توطئه بر علیه حکومت ایران بود. خمینی میگفت؛ “عمل به تکليف الهی مطرح است. مصالح عاليه اسلام و مسلمين مطرح است. ما و شما، امروز که نهضت اسلامی به مرتبه حساسي رسيده است، مسؤول هستيم. اسلام از ما انتظار دارد”.

به اين ترتيب آخوندی دروغگو، حیله گر وکینه توز، در فرانسه با استفاده ازامکان های موجود، بکمک سازمانهای اطلاعاتی فرانسه و آمریکا و پست دیپلماتیک آنها، اعلامیه ها و کاست های سخنان تحریک آمیز خود را به تهران رسانیده و باعث شورش مردم ایران بر علیه حکومت میشد.

هر روز سيل خبرنگاران، عکاسان وخائنین به ملک و ملت ایران به ديدار و دستبوسی خمینی میشتافتند. به طوریکه، آنجا به کانون مهمترين اخبار جهان تبديل شده و خبرگزاریهای عمده شورش در ایران را تشدید میکردند. خمینی توانست در فرانسه به کمک سران کشورهای غربی، سرنگون کردن حکومت ایران را یک انقلاب دموکراتیک و مردمی نمودار کند.

سپس بدون کمترین زحمتی با هواپیمایی متعلق به شرکت ایرفرانس که اسکورت نظامی میشد، به ایران بازگردد وسرنوشت ایران و ایرانیان را بدست گیرد. او با اعدام های گروهی سران کشور و منقدین ومخالفین جوی از ترس و وحشت ایجاد نمود وهمراه با تروریسم دولتی مخالفان را از میان برداشت. حکومت اسلامی (جمهوری اسلامی) ولایت فقیه، نظامی بنام دین و مذهب را با مکر وحیله بر کشور ومردم ما تحمیل کرد وهمزمان اسلام سیاسی و تخم تروریسم را هم درمنطقه کاشت.

سپاه پاسداران را برای سرکوب مردم وترور، ماجراجوئی و آتش افروزی درکشورهای منطقه گسیل نمود. بطوریکه امنیت، آرامش و رفاه جای خود را به ترور، سرکوب، زندان، خفقان واعدام داد.

تخم تروریسمی که فتنه خمینی درمنطقه کاشت، مدتهاست بارور شده و میوه هایش: القاعده و داعش به اروپا وآمریکا صادر میشود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious