نامه بیدارکننده مادر ستار خطاب به ظالم زمان

تا کی بايد شاهد جنايات بود؟ تا چه میزان توان باید تحمل كرد؟….به آخرین کلام فرزندم اشاره می‌کنم: «مردن شرف دارد به این زندگی و به این ننگ زندگی کردن. چون ما زندگی نمی‌کنیم، بردگی می‌کنیم، بندگی می‌کنیم.» گوهر عشقی خطاب به علی خامنه ای «غديرى ديگر از راه رسيد» سالى دگر بر غم‌هاى بى‌پايان […]