گلوی خشک مرکزنشینان ایران از بی‌آبی

تصور عمومی درباره کم‌آبی در ایران با میزان افزایش یا کاهش بارندگی‌ها گره خورده است، به‌طوری‌که بخش زیادی از مردم تصور می‌کنند، اگر زمستان یکی از سال‌ها بارندگی زیادی را تجربه کنیم، تابستان سال بعد با مشکل کم‌آبی مواجه نخواهیم شد اما واقعیت این است بحران کم‌آبی در ایران متأثر از واقعیت‌های زیادی در حوزه‌های […]