کردستان عراق و همه‌ پرسی استقلال

تحولات اخیرکردستان عراق جمهوری اسلامی اشغالگرایران و جمهوری اسلامی اشغالگر ترکیه را شدیدا نگران کرده. چراکه درژوئن امسال، نشستی بریاست مسعود بارزانی، مقام‌ های بلندپایه دولتی و احزاب سیاسی کردستان عراق دراربیل تصویب کرد که همه‌ پرسی استقلال کردستان عراق در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ برگزار شود. البته این همه پرسی بدلائل بسیاری هیچ نوع پایه […]