چرا دزدهای حکومتی(اختلاسگران) برای گریز ، کانادا را برمی گزینند؟

یک تحلیلگر سیاسی باید این پرسش را مطرح کند که چرا از میان نزدیک به ۲۰۰کشور در جهان ، کانادا مقصد اختلاسگران حکومتی جمهوری اسلامی ایران است؟؟ پاسخ به این پرسش از نگاه عوام شاید این باشد که کانادا کشور مهاجرپذیر و دارای امکانات رشد و سرمایه گذاری است؟ اما بسیاری از دیگر کشورهای جهان […]