ازپیمان نوین تا گذار از جمهوری اسلامی، از بهرام آبار

ما با تمرکز براین خواسته مردمی “نه به جمهوری اسلامی” که جزئی از محتوای پیمان نوین است، میباید تا سقوط جمهوری اسلامی آنرا فریاد بزنیم. کمپین “نه به جمهوری اسلامی” بعنوان گامی برای نجات ایران بویژه در این هنگام که علی خامنه ای ایران ستیز و خائن برای حفظ خود و رژیمش معاهده ننگینی را […]

پیمان نوین بله و نه به جمهوری اسلامی، این اشغالگران ایران، از بهرام آبار

شش ماه از پیشنهاد پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی پیشگام نجات و آزادی ایران میگذرد. گرچه پیشنهاد پیمان نوین جهت پیمان بستن نیروهای ایران پرست برای همگرایی، همکاری, همیاری، همگامی، هم اندیشی و اتحاد تمام نیروها کافی بود و در این زمینه نیروهای بسیاری بعنوان هواداران پیمان نوین بیانیه ای با امضائ بیش از 150 […]

” پیمان نوین” نماد پیمان بستن برای نجات و آزادی ایران، دکتر بهرام آبار

دوستان و سروران گرامی؛ نزدیک به سه ماه از پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی پیشگام نجات و آزادی ایران با عنوان “ پیمان نوین” میگذرد. “پیمان نوین” اکنون نمادی برای همگرایی، همبستگی، همکاری, همیاری، همگامی، هم اندیشی و اتحاد ایرانیان جهت براندازی، برکناری و گذار از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغال گران ایران شده است! در […]

پیمان نوین، پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی برای رهایی ایران

شاهزاده رضا پهلوی، روز دوشنبه 28 سپتامبر 2020 خطاب به مردم ایران تحت عنوان “پیمان نوین”، درپاسخ به پیام‌های بیشمار کسانیکه نگران ایران کنونی و آینده هستند گفت؛ ارائه “پیمان نوین” انگیزه ای برای رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقراری نظامیست که قدرت آن در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد، […]