پیروزی ترامپ و حزب جمهوریخواه، فرصتی برای مخالفین حکومت اسلامی در ایران

برخلاف همه نظرسنجی‌ها و انتظار مردم دنیا، دونالد ترامپ، نماینده مستقل حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا، ‌دیروز ساعت نه صبح آلمان و سه صبح واشنگتن بطور رسمی برنده انتخابات رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد. انتخابات رئیس جمهوردر ایالات متحده آمریکا روش خاصی دارد ودو مرحله‌ای انجام میشود. در روزانتخابات مردم ، از یکسو بطورمستقیم […]