بیانیه اعلام موجودیت و تحریم انتخابات رژیم جمهوری اسلامی

هم‌‌میهن گرامی، ما کنشگران سیاسی برونمرز، باور داریم گزینه‌ای که امروز می‌تواند به رهایی ایرانیان و بگونه‌ای فراگیر و نمادین، فراروی جنبش آزادی‌خواهانه ملت ایران قرار گیرد و آنرا تا سرمنزل مقصود همراهی نماید،‌ «پیمان نوین» است که شامل پاسخ به پرسشهای بسیاری می‌باشد. به باور ما پیمان نوین فراخوانی بنیادین در راستای ایجاد همگرایی، هماهنگی و […]