هر لحظه به بحران نزدیکتر می‌ شویم

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: باور به بحران بسیار کم و دور از ذهن است و فکر می‌کنیم هیچگاه به سراغ ما نمی‌آید در حالی که هر لحظه به آن نزدیکتر می شویم و غافل از اینکه به فکر چاره‌ای باشیم. به گزارش ایلنا، اسماعیل نجار در دوره آموزشی مدیریت خطرپذیری زلزله ویژه فرمانداران […]