نامه کارگر گرسنه شکنجه شده به وزیر شکنجه گر

در دوران بازداشت تا سرحد مرگ توسط وزارت اطلاعات شکنجه شدم …شکنجه‌گران که خود را “سرباز گمنام امام زمان” می‌نامیدند، انواع و اقسام فحش‌های رکیک جنسی به من می‌دادند و کتک می‌زدند….اثرات شکنجه‌ها چنان دامنه‌دار بوده است که پس از آزادی هنوز دچار حمله‌های عصبی می‌شوم… خبرگزاری هرانا – اسماعیل بخشی، فعال کارگری که در […]