مرکز مطالعات تبریز” و سمینار ملیّت ها در استکهلم سوئد، از ناصر کرمی

مرکز مطالعات تبریز در دوّم ماه آپریل 2016 میلادی در شهر آنکارا، پایتخت کشور ترکیه تأسیس شده است، بنیاد گذاران، اهداف و فعالیتهایِ این مرکز را چنین بیان داشته اند : […”مرکز مطالعاتی تبریز” در تاریخ 2 آوریل 2016 توسط هیأت موسس به تعداد 7 نفر تأسیس گردید. انیستیتو تحقیقاتی تبریز, زبان, فرهنگ, ساختار سیاسی, […]