دستورالعمل جمهوری اسلامی برای «مخالف‌کُشی»، مجید محمدی

این توصیه‌ها مستقیم خطاب به نیروهای طراح و عملیاتی آدمکشی نوشته شده است. ۱. ترور شخصیت افراد بسیار موثرتر از ترور جسم آنهاست. با بازداشت و پرونده‌سازی و رفتن به سراغ مسائل شخصی و خانوادگی می‌توان مسائلی را در زندگی افراد یافت یا درست کرد تا آنها بدنام شوند. این کار وقت‌گیرتر اما موثرتر است. […]