سخنی با هم میهنان، از کورش کلهر

امروز که آزادی کشورمان از سلطه دستار بندان تازی پرست و بی وطن بستگی به اتحاد نیروهای میهن دوست دارد، دور ازمنطقی سیاسی است که اصرار بر داشتن تعصب نابخردانه در حفظ گره کور، و سیاسیِ بیست و هشت مرداد داشت. باید به نفاقی که روحانیت شیعه بسرکردگی استعمار بین نیروهای وطن خواه یعنی طرفداران […]

مخالفین برونمرز حکومت اسلامی، از بهرام آبار

مشکل همبستگی وهمکاری برای آزادی و دمکراسی در ایران چیست؟ اوائل دهه‌ شصت، بخاطر وعده های دروغ خمینی ودغلکاری او تعداد مخالفین حکومت اسلامی بسیار اندک بودند. با افزایش سرکوب معترضین و منقدین، شکنجه واعدام دگراندیشان، ماهیت جنایتکار نظام اسلامی بوضوح بر همگان آشکار شد. بویژه قتل عام 13۶۷ در زندانها و قتل های زنجیره […]