شرق ایران از جمعیت خالی شد؛ تمدن ایرانی در خطر- تغییر اقلیم، خطرناک تر از سلاح های کشتار جمعی

وزیر نیرو در دولت روحانی گفته: ادامه حیات و تمدن و بقای ایرانی به دلیل شرایط آبی کشور در خطر است حمید چیت چیان گفت: ناچاریم در میزان مصرف آب تجدید نظر کنیم، زیرا ادامه وضعیت موجود حیات انسان و ادامه تمدن ایرانی را مورد تهدید قرار می‌دهد. در همین حال اعلام شد شرق ایران […]