شاهنامه فردوسی و هویت ایرانی

آیین‌ بزرگداشت فردوسی توسی همه ساله در ۲۵ اردیبهشت ماه روزیکه بنام فردوسی نامگذاری شده، دردانشگاهها و نهادهای پژوهشی برگزار می‌شود. شاهکاری ادبی- اسطوره‌ای، افسانه‌ها و تاریخ ایران را فردوسی بزرگ با زیبائی و روانی ویژه ای سروده است. شاهنامه فردوسی حاوی داستانهای تاریخی و اسطورهای ملت ایران و پایمند نوین گویش فارسیست. هنگامی که […]