برای سامانيابی”پيمان نوين” شاهزاده رضا پهلوی

پيشنهاد “پيمان نوين” شاهزاده رضا پهلوی، شيوه ای ويژه، شفاف وبدون هزينه برای آزادی ايران و ايرانيان، پاسخی به پيامهای بيشمارما نگرانان آینده ايران است. اکثريت مخالفين رژيم منفوراسلامی، ایران پرستان، باورمندان به حاکميت پارلمانی مردمی، چه پادشاهی خواه و چه جمهوری خواه آنرا پذيرفته اند. ما باورداريم که با هم و در کنار هم […]

بیانیه حزب سکولاردمکرات ایران درمورد پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی، روز دوشنبه 28 سپتامبر 2020 خطاب به مردم ایران تحت عنوان “پیمان نوین”، درپاسخ به پیام‌های بیشمار کسانیکه نگران ایران کنونی و آینده هستند گفت؛ ارائه “پیمان نوین” انگیزه ای برای رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقراری نظامیست که قدرت آن در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد، […]