اتوبوسی که چپه شد- حسن بهگر

چند روز پیش و درست بعد از به خیابان آمدن مردم و محکوم کردن هر دو جناح حکومت، بی بی سی مصاحبه ای با عنوان «سکولاریسم ستیزه جو چیست ؟» را بازپخش کرد که نشان دهنده توجه گردانندگان آن به مسئله ی سکولاریسم بود. این برنامه را قبلاً ندیده بودم و بذل توجه بی بی […]

سکولاریسم و لائیسیته

درکشورهای پیشرفته دنیا، بویژه اروپائی، جدائی ادیان وایدئولوژیهای افراطی ازسیاست وحکومت امریست کاملا متداول. زیرا ادیان توحیدی میگویند حاکمیت یا حکومت متعلق به خداست که آنرا به نمایندگانش منتقل کرده. بطوریکه مدعیان و بانیان ادیان با فریبکاری و خدعه، حاکمیت را ازمردم میگیرند و بنام خدا استبداد دینی برپا کرده خود کامه حکومت میکنند. کشورهای […]