پنج کشور خواستار توضیح کامل و فوری سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین شدند

یک سال از سرنگونی پرواز ۷۵۲ با موشک‌های سپاه پاسداران  و بفرمان مستقیم علی خامنه ای خائن و جنایتکار میگذرد. رژیم آخوندی همچنان به دنبال وقت گشی و گذران زمان است. پیشنهاد غرامت برای گذشتن از جنایت رژیم میکند ولیکن پاسخی به پرسش ها نمیدهد. مردم ایران به خوبی می دانند که تصمیم گیرنده در […]