بیست پنجمین سالروز مرگ فجیع زنده یاد دکترشاپور بختیار

امروز ششم ماه آگوست بیست پنجمین سالروز مرگ فجیع زنده یاد دکترشاپور بختیار بزرگ مرد ایران است. اودبیرکل حرب ایران، عضو جبهه ملی و ازبنیان ‌گذاران نهضت مقاومت ملی بود. کسیکه درمیان امواج متلاطم شورش ۱۳۵۷، برای نجات ایران از سقوط و تباهی نخست ‌وزیری وتشکیل دولتی سکولاردمکرات را بعهده گرفت. هم‌ پیمانانش همکاری با دولت […]