در مورد نامه اسماعیل بخشی کارگر گرسنه شکنجه شده به وزیر شکنجه گر

احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی درباره‌ی اظهارات اخیر اسماعیل بخشی در یادداشتی تلگرامی با عنوان “راهی که کشف شده است!” نوشت: اظهارات اسماعیل بخشی در مورد بدرفتاری با وی در زندان، بار دیگر موضوع شکنجه در نظام جمهوری اسلامی را در رأس اخبار شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور قرار داده است. طبیعتاً در […]