رازهای پنهان بسیار میان ایران و روسیه که حتی به علت فاش شدنش شک باید کرد ! نوشته باران بهاری

چندی پیش بود که یک گزارش به زبان روسی درباره دانشگاه پاتریس لومومبا جنجال آفرین شد . در این گزارش ، دانشگاه پاتریس لومومبا بعنوان مهد پرورش رهبران مختلف جهان معرفی گشت که نام علی خامنه ای و محمود عباس هم در این لیست شوم بود. این جنجال البته باسکوت جهان غرب چندان پایدار نماند… ادامه خواندن رازهای پنهان بسیار میان ایران و روسیه که حتی به علت فاش شدنش شک باید کرد ! نوشته باران بهاری