اینجا قرار خودکشی دسته جمعی می‌گذارند

شهری که یک سوم از مردگانش خودکشی کرده‌اند،  قبرستان، تفریحگاه مردم اینجاست،  بیشتر خودکشی‌کنندگان جوان بوده‌اند ….برای مرد شاغل در قبرستان، خودکشی یعنی رفیق‌اش که تئاتر کار می‌کرد و یک روز قرص خورد و دیگر بیدار نشد. یعنی همان مردی که از عذاب وجدان مرگ زنش، خودش را در دستشویی قبرستان حلق آویز کرد. یعنی […]