خامنه ای و بیم و اضطراب او ازنتیجه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای آخوندی، نوشته دکتر بهرام آبار

کارزارانتخابات قلابی رژیم غاصب ایران رو به پایان است وجناح های سیاسی درونمرز تلاش دارند نهایت توان خود را به جامعه منتقل کنند. نظام ورشکستهء اسلامی  در ایران پس از بیش از 38 سال سیاستی در خلاف خواستها، نیازها ومنافع مردم ایران، در کمال بی توجهی به منافع ملی، ده ها سال تحریم های غرب […]