بمناسبت روز جهانی حقوق بشر، نوشته دکتر بهرام آبار

  یقینا و بدرستی افراد بشرآزاد زاده میشوند، از بدو تولد حقوق مشابه دارند و حقوق بشر فرای قوانین هر کشور و حکومتی باید قراربگیرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 30 ماده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 تصویب شد. بیانیه جهانی حقوق بشرحاوی دیدگاه های اساسی در مورد تساوی […]