معرفی سازمان و حزب سکولار دمکرات ایران در کنگره بوخوم آلمان (هشتم آگوست 2014 )

درود وسلام به هم میهنان گرامی و بینندگان عزیز. گردهم آئی شخصیت های سکولار دمکرات در شهر دانشگاهی بوخوم، برای ابراز اندیشه وبکار بستن خرد جمعی، گامیست مثبت در راه همبستگی سیاسی برای فعالیت در جهت براندازی حکومت مردم ستیز، فاسد و مخرب اسلامی. سروران گرامی، من بهرام آبار یکی از مؤسسین سازمان ایرانیان سکولار […]