جمهوری اسلامی، انفجارها و چند احتمال؛ اقدام تروریست ها یا مانور نرم مادر ابرتروریسم دولتی

این گزارش از سوی گروهی از دانشجویان در تهران برای سایت ارسال شده است:  انفجار و اقدامات بی هدف و فکاهی گونه در زیارتگاه آیت الله خمینی و ان هم در یک روز عادی که هیچ جمعیتی و یا هیچ شخصیت خاصی در انجا نیست و همچنین حمله چند عامل انتحاری به مجلس و اقدام […]