۶ آگوست آغاز تحریم های جدید بر علیه حکومت آخوندی اشغالگر ایران

بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم های زیر علیه حکومت ایران آغاز خواهد شد: تحریم های مربوط به خرید و تهیه دلار آمریکایی توسط دولت آخوندی اشغالگر ایران، تحریم های مرتبط با تجارت رژیم آخوندی اشغالگر ایران در زمینه طلا و فلزات گرانبها، تحریم های مرتبط با خرید، ذخیره یا انتقال مستقیم یا […]