بیانیه حزب سکولار دمکرات برای تحریم انتخابات فریبکارانه۱۴۰۰

مرتجعین مذهبی مردم ستیز با رژیمی استبدادی، بنام جمهوری اسلامی ایران را اشغال کرده، بادزدیهای کلان ، زیرپا گذاردن موازین حقوق بشری و مدنی، با سرکوب، دستگیری و شکنجه آزادی‌خواهان‌ و دادخواهان، بیش ازبیش احکام بی‌رحمانه زندان، شکنجه واعدام های پنهانی وآشکار، در سراسر ایران به اجرا درمی‌آورد. این رژیم بدرستی  میداند که نه در […]