دکترین «امنیت ملی» ایران؛ عقب‌ماندگی تاریخی، فریب و فساد، از رضا علیجانی

مضمون اصلی سیاست خارجی کشور در شعار نه چندان روشن «نه شرقی- نه غربی» خلاصه می‌شد. در عین حال اگر در هر امری اختلاف نظر وجود داشت در یک مسئله ظاهرا همه با هم، هم نظر بودند: حمایت از فلسطین و مبارزه علیه اسرائیل. این امر ریشه‌های طولانی مذهبی و سیاسی و انقلابی (شامل نیروهای […]