چرا مردم تا این حد از حکومت مذهبی متنفرند؟ لیلا جدیدی

جایگاه فلاکت باری که جامعه را بدان کشانده محدویتهایی که جمهوری اسلامی به بهانه اسلام و مذهب و جهت کنترل بر مردم تاکنون بر جامعه اعمال کرده، همگی و یکسر به ضد خود تبدیل شده؛ از حجاب اجباری تا فشار بر جوانان و روابط آنان، از آزادی بیان تا سرکوب فعالیتهای اجتماعی، خبرنگاری، دانشجویی، هنری، […]