گزارش ها

نقش خامنه ای در تاراج دریای خزر

نماینده روسیه در مذاکرات دریای خزر : خود ما هم تعجب کردیم که ایران خودش بر سهم ۵۰درصد خود پافشاری نکرد فیلم زیر: تاراج آب و خاک ایران زمین توسط آخوندها….کاوه های میهن کجایید؟! www.youtube.com/watch?v=90ziS6J6SeA رجب صفروف، عضو هیئت کا... ادامه متن

سیاسی

آخرین مطالب

مطالب در نگاه تصویر

خیانت به ملک و ملت ایران
  • نگرانی روسیه از سقوط حکومت خامنه ای
  • نقش خامنه ای در تاراج دریای خزر
  • سرنوشت نامعلوم ۹ میلیارد دلار ارز دولتی: هزینه دفاعی و امنیتی یا بوروکراسی بانکی؟
  • ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گم شد
  • واپسین بیانیه جبهه ملی ایران (پیشنهادات جبهه ملی ایران به هیئت حاکمه جمهوری اسلامی)
  • به سرنوشت قذافی ها نزدیک تر می شوید!
  • ۶ آگوست آغاز تحریم های جدید بر علیه حکومت آخوندی اشغالگر ایران
  • سرنگونی رژیم فاسد مذهبی اشغالگر ایران توسط جوانان
  • حکومت ایران، یک تشکیلات مافیائی؟