شاهزاده رضا پهلوی، روز دوشنبه 28 سپتامبر 2020 خطاب به مردم ایران تحت عنوان “پیمان نوین”، درپاسخ به پیام‌های بیشمار کسانیکه نگران ایران کنونی و آینده هستند گفت؛ ارائه “پیمان نوین” انگیزه ای برای رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقراری نظامیست که قدرت آن در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد، که مانند رژیم اصلاح ناپذیراسلامی، آینده ی ایرانیان را هرروزتاریکتر ازروزپیش بنماید.

شاهزاده یک ایرانی، با گذشته ای شفاف، درخشان واندیشه های مدرن، برخوردار ازاعتبار ملی و بین المللی، باورمند به حاکمیت مردمی در جدائی دین و مذهب مورد احترام همگان میباشد.  بطوریکه مردم ایران دراعتراضهای خیابانی ، همراه با یادآوری خدمات بنیان‌ گذار سلسله پهلوی “رضاشاه پهلوی” نام شاهزاده رضا پهلوی را فریاد می‌زنند و پیشگامی شاهزاده رضا پهلوی را میخواهند.

شهروندان ایرانی، از شخص دیگری برای پیشگامی مبارزات و تظاهرات برکناری رژیم اسلامی‌ تا کنون نام نبرده و فرد دیگری نتوانسته اعتماد ایرانیان درونمرز و برونمرز را اینگونه بدست آورد.

این بارهم شاهزاده رضا پهلوی بوضوح نشان دادند که یک نماد و در عینحال  سرمایه ملی ما ایرانیانند.  پیشنهاد «پیمان نوین» ایشان داری نکات بسیار مهمیست برای “نجات ایران”، که  بهره گیری از آن می تواند یاریگرهمبستگی مخالفان رژیم اسلامی و ایجاد نیروئی قدرتمند از آنان بشود.

شاهزاده برچیدن کلیت وموجودیت نظام  دیکتاتوری کنونی را که ساختار قدرت هرمی آن جوابگوی مشکلات مردم ایران نبوده را نوید میدهد وتثبیت حاکمیت مردمی بدون دخالت دین و مذهب را تایید میکند.

تاکید ایشان برانتخاب (جمهوری اسلامی آری یا نه)، مسئولیت پذیری  شهروندان، پیوند زدن اعتصابات و اعتراضات در سراسرکشور و تشکیل حلقه‌های نافرمانی مدنی در محیط‌های کار، درداخل کشورمیباید سازماندهی شود ، تا بتوان یک شبکه بزرگ انتقاد واعتراضات را برای سرنگونی وتغییرات سیاسی هماهنگی شود. آنگاه یک ساختار سیاسی پایدار مبتنی بر اراده مردم که قدرت در خدمت مردم و مدافع منافع ملی باشد، بنام “حاکمیت مردم ایران”، تنها آلترناتیو مورد پذیرش خواهد بود.

بنابراین شاهزاده رضا پهلوی با ایده‌ ها، رفتار،  روش دمکراتیک وملی‌گرایانه اش، محوری محکم برای گذاراز رژیم اشغالگران ایران و فاشیست های مذهبی میباشد. شاهزاده برای ایرانیان، نماد عدم خشونت ونفی انتقامگیری دربردازش رژیم جمهوری اسلامی بوده، حضور او درایران بعدازبرکناری جمهوری اسلامی، ایجاد آرامش‌ و اعتماد مردم ستم کشیده بوده و بسترسازجامعه‌ای خواهد شد که میباید ایران را دوباره بسازد و آینده‌ی روشنی برای نسل های آینده مهیا کند.

شاهزاده رضا پهلوی از نخبگان و نیروهای سیاسی می‌پرسند: کجا ایستاده‌اید؟ آیا چیزی جز آزادی و حکومت مردم بر مردم می‌خواهید؟ آیا راهی جز همکاری همدلانه برای بازپسگیری کشورمان از اهریمن می‌شناسید؟ امروز روز انتخاب است.  شما کدام طرف ایستاده‌اید؟ طرف جمهوری اسلامی؟ یا طرف ایران؟

شاهزاده رضا پهلوی مهمترین وظیفه خود و نیروهای سیاسی ایران پرست را بازپس گرفتن ایرانزمین و آزادی ایرانیان ازاسارت و اشغال آخوند های فاسد میدانند. شاهزاده به نیروهای سیاسی دمکراسیخواه، فارغ از گذشته وگرایش سیاسی آنها دست یاری دراز کرده و کنار گذاشتن اختلاف ها، خودبزرگ بینی و برتری جوئی ها، برای رسیدن بیک هدف “نجات ایران” را خواستارشده اند.

شاهزاده رضا پهلوی پیمان نوینی زا عهدی میداند بین همه مردم. در سایه عمل به این پیمان نوین، که به آینده‌ای روشن امیدوار بود. آینده‌ای که کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهد. آینده‌ای که ایرانیان لیاقت آن را دارند.

امیداست که  انجمن ها و سازمانهای آزادیخواه و دمکرات برونمرز ودرونمرز دعوت شاهزاده را برای رهایی و”نجات ایران” پذیرفته و با همکاری و همگامی استوار، انجمنی نیرومند برای براندازی جمهوری اسلامی اشغالگران ایران برپا سازند. این انجمن برای مدیریت یک دوران انتقالی کنترل شده که بتواند بدوراز هر نوع خشونت، استقرارنظام منتخب مردم ایران را به سرانجام برساند میبتید هرچه سریعتر تشکیل شود.

پاینده ایران وجاویدان مردم ایران

دکتر بهرام آبار، 25 اکتبر 2020

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious