ایران در کنارمصرو چین دارای یکی از کهن ترین تمدن ها وفرهنگها های جهان است. در طول تاریخ شگفت انگیزش، پدیده ها ودگرگونیهای بسیاری را پشت سرداشته، اما درکنارآنها، هویت وفرهنگ افتخار آمیزایرانی همچنان پایدارمانده است.

همه  مردمانی که درایران امروزی ساکنند, اعم ازآذری، بلوچ، کرد، ایلامی، سیستانی، خوزستانی، خراسانی، ترکمنی، مازندرانی، گیلانی، تالشی ووو، علیرغم تفاوتهای جزئی فرهنگی، زبانی، آداب، رسوم، ادیان ومذاهب، هزاران سال است باهم در این سرزمین زیسته و درهم آمیخته اند. گرچه هرچند گاه تغییرمکان میدهند، اما به یگانگی ملی خود پایبند، خودشان را ایرانی میشناسند ومیخواهند ایرانی بمانند.

فرهنگ و تمدن ایرانی، بعنوان يك هويت شناخته شده در نظام جهانی ثبت گردیده، لذا هويت ایرانی غیرقابل انکار و ملیت ایرانیان غیرقابل تفکیک است. پرچم شیرخورشید نشان ایرانیان برگرفته ازسه رنگ سبز، سپید و سرخ یادگار دوران ساسانی، آرام آرام به مرحله کنونی رسیده و نماد ملی ایرانیان است. پرچم شیرخورشید نشان ما همچنین نماد همبستگی تاريخى، ارزش واعتباریک ملت بزرگ است، لذا یک ملت و یک پرچم.

فریب بزرگی بنام جمهوری اسلامی 41 سال پیش برملت ایران فرود آمد. آخوندی نادان، وقیح، کینه توز و خدعه گر، فتنه ای بپا کرد که هنوز ادامه دارد. اوحاکمیت را از آن خود نموده، استبداد مذهبی همسان کلیسای کاتولیک که هزار سال اروپا را به اسارت گرفت بود (معروف به قرون وسطی مسیحی) برپا کرد. خمینی با نیرنگ، تزویرو ترور استبداد دینی-مذهبی را سیاسی نموده، با رفراندومی عوام فریبانه، جمهوری اسلامی ورژیم  ولایت فقیه را که بمراتب مخربتر و فاسد تر ازهراستبدادیست بر مردم ایران تحمیل نمود.

 اکنون برکسی پوشیده نیست که اوضاع ایران وشرایط منطقه خاورمیانه بشدت بحرانی و متشنج است. درحالیکه اموراقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی کشورما درحال نابودیست، دشمن مردم ایران؛ حکومت فقاهتی علی خامنه ای برای حفظ قدرت به  “النصربرعب” که به محمد نسبت داده میشود روی آورده است. این گفته محمد: من با ترور پیروز شدم، را میخواهند به آن شدت داده، علنا به کار گرفته و با این روش در قرن 21 ملت و سرزمین ما را تباه کنند.

به باورما خامنه ای دراین میان برای مردم ایران سپهری تاریک آماده میکند و با فدائیان ثٍروت و قدرت نقشه های شوم و شیطانی در سر دارد. آنها با سوء استفاده از مبارزه بدون خشونت مردم در صدد کشتار بزرگی ازجوانان مبارزند تا بستر ترس و وحشت را گسترش دهند. آنها برای حفظ قدرت، نفوذ، موقعیت و منافع نامشروعشان تا سر حد نابودی سرزمین ما پیش خواهند رفت. “آزادی” و “حاکمیت مردمی” که از دست رفته بسهولت باز نخواهد گشت.  برماست که این فرقه وطن فروشان، خائنین دیکتاتور و تبهکاران حرفه ای را با نیروی همبسته یک ملت و یک پرچم که بالاترین نیروهاست خنثی کنیم و خشونت را با خشونت بنام دفاع مشروع پاسخ دهیم.

دکتر بهرام آبار، سوم ژوئن 2020 مطابق با 15 خرداد 99

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious