دوقتل دلخراش وتکان‌دهنده اخیرا در شمال ایراان جان دو دختر جوان را گرفت. ‏دختری ۱3 ساله با داس پدر سر بریده ‌شد و پیکر دختر دیگری در آتش تعصب و خشم برادر ‌سوخت. این قتل‌ها در کشور ما بخاطر جهل، نادانی و زن ‌ستیزی برگرفته ازقوانین وحشیانه وقرون ‌وسطایی رژیم ولایت فقیه و جمهوری اسلامی اشغالگر ایران در چهار دهه گذشته بشدت افزایش داشته و مورد تایید است.

 

این اینگونه قتل های دلخراش خانوادگی، پنهانی و دور از اطلاع مردم دراکثر استانهای ایران انجام میشود. در این زمینه جامعه نکوهش گر، آخوند زده وخرافاتی، دوستان، آشنایان و افرادی که با سرزنش و نکوهش به خانواده ها طعنه میزنند هم شدیدا مقصرند.

تبلیغات رژیم واپسگرای جمهوری اسلامی در راستای زن ‌ستیزی نفقط زنان و فرزندان را برده وار جزئی از مایملک مردان میداند، بلکه پس ازارتکاب جنایت برآنان، بحمایت از مرد بر میخیزد.   جمهوری اسلامی اشغالگر ایران، نيمی ازنيروی فعال جامعه را که زنان تشکیل میدهند دراسارت مناسبات قرون وسطائی خود قرار داده، راه را برای آزادی وشکوفائی آنها مسدود کرده است.

درجمهوری اسلامی شگردهایی از کودک ‌آزاری و تجاوز به کودکان با عنوان کودک‌همسری به هم ‌آمیخته، به عبارتی روشنتر، در جمهوری اسلامی کودک‌آزاری و تجاوز جنسی به کودکان، با عنوان کودک‌همسری حکم شرع و قانون اسلام را به همراه خود دارد. بطور کلی قوانین جمهوری اسلامی کودک‌همسری را تشویق‌ می‌کند.

حکومتی نادان وندانم‌کاری که فقر و فلاکت و فحشا را درمیان شهروندان ایران گسترش میدهد، زنان و کودکانش را برده های مردان میداند، هرگز نمی‌تواند پاینده بماند. سکوت در برابر این چنین رژیمی، با قوانینی از بیابانگردان که سوء استفاده از زنان و کودکان را موجه میداند، شرم‌آوراست و باید مورد توجه ومبارزه همه جانبه قرار بگیرد.

ناسازگاری و دوری گرفتن جمهوری اسلامی با جهان متمدن و قوانین حقوق بشر، نشانگر واپسگرایی و نادانی کارگزاران رژیم اسلامی درطی چهاردهه گذشته‌ میباشد.  

از اینرو، رژیم جنایتکار تبعیض کار، دزد وزن ستیز ملایی در ایران که 40 سال است حقوق بشررا زیر پا گذاشته و شهروندان ایران را مداما به قتل می رساند ، نباید همچنان تداوم داشته وباید برکنار گردد.

در این میان بدون تردید اعتبارومشروعیت جمهوری اسلامی شدیدا موردتردید اکثریت کشورهای دنیا وجهان امروزی قرارگرفته است. جمهوری اسلامی در کلیت و موجودیتش به خاتمه کارش رسیده وتاب توان برای ادامه بقائش را از دست داده است. بزودی شاهد فروپاشی این رژیم فرقه تبهکار اسلامی خواهیم بود.

ما از دولت های اروپایی به ویژه دولت آلمان می خواهیم؛ از شهروندان ایرانی در مبارزه برای آزادی و دمکراسی حمایت کرده، جمهوری اسلامی اشغالگزان ایران را تحریم نمایند.

دکتر بهرام آبار، دوم جون 2020

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious