خمینی پیرمردی خرفت، کینه توز و حیله گر با حمایت شرق و غرب  برای نابودی ایران و ایرانیان فتنه ای بپا کرد که کماکان ادامه دارد. تاریک اندیشان روشنفکرنما و فرصت طلبان چپگرا او را آورنده اسلام راستین نامیدند و به امامی برگزیدندش.  وارثان روانپریش، جنایتکار، دزد و ایران ستیز خمینی به رهبری علی خامنه ای دوران مشابهی همچون قرون وسطای اروپا در ایران ایجاد کرده اند. ویروس کرونا هدیه چینی‌ها به خامنه‌ای، پسرش و پاسدارانش آخرین فاجعه این قوم تبهکار در ایران، همچنان قربانی می‌گیرد.

درایران آخوند زده ویروس کرونا با شیبی تندتر و کشتاری بیشتردرحال گردش است. درحالیکه خانواده‌های جانباختگان ناشی از این مصیبت، نمی‌توانند برای عزیزان‌شان سوگواری کنند؛ جانباختگان را به خاک می‌سپارند، اشک‌ها و غم های ناتمام بر رنج این خانواده‌ها میافزاید. و دزد درقلعه ها و کاخهائیکه برای خود ساخته اند درفکر ظهور امام زمانند و میگویند اجنه ویروس کرونا را پخش میکنند. درواقع اجنه ایران ملایان و سرداران شکم گنده وآخوند های جنایتکارند که خود در انتشار ویروس کرونا فعالیت میکنند.

در جهان دولتها بخاطر رکود اقتصادی و بجهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا به مردمیکه در خانه میمانند و درآمدی ندارند وام بلاعوض میدهند، اما در حکومت امام زمانی دزدان و آدمکشان حاکم به مردم ستم دیده درمقابل نپرداختن دوسال یارانه میخواهند یک میلیون تومان وام بدهند و آنرا به اقساط پس بگیرند. در حالیکه حد اقل هزینه خوراک یک خانواده یک و نیم میلیون تومان است، نمیخواهند این رقم اندک را بصورت بلاعوض به مردم تنگ دست ایران بپردازند. مشکلات روزافزون اقتصادی در ایران و بحران شیوع کرونا، بسیاری مردم فقیرتر از پیش شده واجبارا به فروش طلاهای خانگی و سایر  دارایی‌هایشان برای تامین نیازهای زندگی روی آورده اند.

پزشکان و پرستارانی که بسیاری از آنها خطر رویارویی با ویروس کرونا را به جان خریده اند وازآنان میباید بعنوان سربازان خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا نام برد، شماری از ایشان جانباختگان جاوید نام خدمت به مردم شده اند. آخرین آمار‌های وزارت بهداشت رژیم  نشانگر مرگ بیش از50 نفر از کادر درمانی در راه مقابله با ویروس کرونا میباشد.

اما از رفتار و گفتار مقامات رژیم آخوندی این چنین برمی‌آید که بزرگ‌ترین نگرانی آنها از دوران پس از کرونا، وضعیت معیشتی، سلامتی، رفاه و عدالت اجتماعی مردم نیست، بلکه فروریختن باورهای دینی و مذهبی-خرافاتی در میان جامعه و پاره شدن آخرین رشته‌های اتصال توده مردم مؤمن به نظام اخوندی است.

جمهوری آخوندی در ایران مصیبت کرونا را تبدیل به معضلی امنیتی کرده وبا چنین نگاه امنیتی به جامعه و بیماری کرونا، برای بقائش بهربرداری میکند. اما به‌علت بیکفایتی، بیتوجهی و بی‌ثباتی حاکم بر شرایط و اوضاع و احوال کشور، فقدان یک اقتصاد تولیدی، وجود انبوه مشاغل خرد و خدماتی، تراکم فقرا و مهاجران و حاشیه‌ نشینان در سطح کشور خطر فروپاشی را افزونتر نموده.

درادامه بی برنامگی جمهوری آخوندی برای تحولات کنونی، روند کارها رژیم تا حد زیادی قابل مدیریت نیست.  ساختار یک بمب اجتماعی در حال تکمیل شدن است، که هر لحظه می‌تواند منفجر و منجر به یک جنبش سراسری و ناآرامی های گسترده اجتماعی شده کار رژیم را یکسره کند.

دکتر بهرام آبار، 27 آوریل 2020

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious